Mulige veje ud af gæld og økonomiske problemer

Har du har svært ved at få pengene til at slå til? Skylder du flere penge væk, end du er i stand til at betale? Vi giver dig gode råd om, hvordan du kan komme ud af din gæld eller økonomiske problemer.

Gæld er et samfundsmæssigt problem.

For langt de fleste er det forbundet med stor skam ikke at kunne betale, hvad man skylder. Dét ikke at kunne overskue sin egen privatøkonomi er for mange meget tabubelagt.

Gæld er et stort samfundsmæssigt problem på linje med andre sociale problemer, såsom misbrug.

Vores samfund er i dag bygget op om, at stort set alle borgere skal låne penge. Det er i dag ekstremt nemt at låne penge, og vi bliver hele tiden opfordret til det.

Når man ikke længere kan overholde sine forpligtelser, så kan det have meget store konsekvenser. Hvis man er kommet i huslejerestance, kan man blive sat ud af sin lejlighed. Hvis man ikke betaler termin, lån og så videre, kan man blive sat ud af sin ejerbolig.

Gældsfængslet er afskaffet:

Selvom gældsfængslet stort set blev afskaffet for over 150 år siden, har mange mennesker i Danmark stadig den opfattelse, at det er ulovligt ikke at betale, hvad man skylder.

I dag er udgangspunktet for lovgivningen, at folk ikke skal betale på deres gæld, hvis de ikke har råd til det. Dette er fastslået i retsplejelovens § 509, der bestemmer, at der ikke kan foretages udlæg i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.

Mulige veje ud af gælden:

Overblik.

  • Det første skridt er at få et overblik over økonomien – dette får man ved at få opstillet et budget.

Gældsoversigt

  • Udover et budget skal der også udarbejdes en gældsoversigt – her er det en god ide at opdele gælden i henholdsvis offentlig og privat gæld og ud fra hver gældspost beskrive, hvor høj en rentesats der er på.

Oversigt over aktiver

  • Der skal også udarbejdes en oversigt over, hvad man har af aktiver og deres værdi.

Budgetkonto

  • For mange er det – hvis ikke man har en i forvejen – en rigtig god ide at få oprettet en budgetkonto, hvor alle udgifter kan betales fra.

Betalt efter en fast plan eller et samlet lån

  • Det kan være en fordel, hvis man har mulighed for at få optaget et samlet lån, som man så kan betale af på. En del har forskellig ”klatgæld” rundt omkring og det kan være uoverskueligt, at skulle betale af på samtlige hver måned.

Frivillig akkord

  • Frivillig akkord betyder, at man laver en aftale med sine kreditorer om, at man kun betaler en del af det, man skylder dem – enten på en gang eller over en årrække – og resten af gælden bortfalder så.

Gældssanering

  • En gældssanering består i, at gælden bliver nedsat til et beløb, der afdrages over normalt fem år – i særlige tilfælde, kan retten beslutte, at gælden helt skal bortfalde.
  • Når man har afdraget på gælden i de 5 år, er man efterfølgende helt gældfri.

”Det er synd for-reglen”

  • Hvis man ikke lever op til betingelserne for at få en gældssanering efter de almindelige regler, så man kan søge efter inddrivelsesloven § 13, stk. 6, der også kaldes for ”det er synd for-reglen”. Med reglen har man således mulighed for, at for eftergivet sin gæld til det offentlige helt eller delvist.

SKAT´s afskrivning af gæld

  • SKAT bad selv lovgiverne for nogle år tilbage om en mulighed for selv af afskrive gæld, såfremt de kunne se, at der ikke var nogen udsigt til, at folk bliver i stand til at betale deres gæld.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om dine muligheder for at komme ud af gælden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen

Bliv ringet op

Første samtale er gratis

Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.